บริการติดตั้งห้องเย็นเก็บอาหารแช่แข็ง โรงแรม ร้านอาหาร

 

             โรงแรมและร้านอาหาร การรักษาคุณภาพและความสดของอาหารเป็นสิ่งสำคัญที่ส่งผลต่อรสชาติของอาหาร โดยการใช้ห้องเย็น (Cold Storage Room) หรือ ห้องเเช่เเข็ง ไม่เพียงช่วยในการเก็บรักษาอาหารให้คงสภาพที่ดีที่สุดเท่านั้น แต่ยังช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลังอีกด้วย​

เราพัฒนาเทคโนโลยีห้องเย็น ตามมาตรฐานโรงแรมและร้านอาหาร​

             - ใช้ระบบอัตโนมัติในการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นของห้องเย็น ช่วยให้รักษาคุณภาพของอาหารได้อย่างต่อเนื่องและลดความเสี่ยงของการเกิดข้อผิดพลาดในระบบแมนนวล​
             - ห้องเย็นใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงให้กับระบบทำความเย็นช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและค่าใช้จ่าย​

             สิ่งคุณจะได้รับความคุ้มค่าจากการใช้บริการติดตั้งห้องเย็นจาก SHANTECH
             - ความสดและคุณภาพของอาหาร การรักษาอุณหภูมิที่เหมาะสมช่วยให้อาหารคงคุณภาพและความสดใหม่ได้นานขึ้น​
             - การจัดการที่มีประสิทธิภาพของห้องเย็นที่เหมาะสม ช่วยให้การจัดการสินค้าในคลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดความสูญเสีย​

 

 

             การติดตั้งห้องเย็น ในโรงแรมและร้านอาหารจากเรา SHANTECH ไม่เพียงแต่เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าทางการเงินเท่านั้น แต่ยังเป็นการลงทุนในคุณภาพของการบริการที่ลูกค้ารับอีกด้วย ทำให้ธุรกิจของคุณสร้างความแตกต่างและเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างยั่งยืน​