เลือกห้องเย็นให้เหมาะกับการใช้งาน

            สำหรับหลายๆ ธุรกิจที่ต้องใช้ห้องเย็นเพื่อการจัดเก็บสินค้า แช่สินค้า พักสินค้า หรือการขนส่ง ต่างก็ต้องเลือกห้องเย็นที่มีความเย็นที่เหมาะสมกับการใช้งานและมีประสิทธิภาพ ด้วยรูปแบบของห้องเย็นที่มีความแตกต่างกันออกไปตามการใช้งาน ซึ่งหลายคนก็อาจจะยังไม่รู้ว่าห้องเย็นนั้นมีกี่ประเภทและแตกต่างกันอย่างไร เราจึงนำสาระดีๆ เกี่ยวกับห้องเย็นมาฝากเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการและธุรกิจที่ต้องใช้งานห้องเย็นเพื่อเก็บสินค้า

 

ห้องเย็น 1

ห้องเย็น 2

 

ประเภทของห้องเย็นแบบต่างๆ

            1. ห้องเย็นแช่แข็งลมเย็นจัด  ห้องเย็นสำหรับ Freeze สินค้าให้เย็นเร็ว โดยไม่ทำให้เซลล์เกิดความเสียหาย ทำความเย็นอย่างเร่งด่วน เหมาะสำหรับการแช่แข็งสินค้าที่ไม่ต้องการให้มีน้ำเข้าไปเกาะตัวกันภายในเซลล์ ได้แก่ผลไม้แช่แข็ง หรืออาหารทะเลต่าง ๆ ที่ต้องการเก็บความเย็นอย่างเร่งด่วนเพื่อไม่ให้เซลล์เกินความบอบช้ำ อุณหภูมิใช้งานที่ต้องการส่วนใหญ่ ประมาณ -35 องศาเซลเซียสหรือขึ้นอยู่กับสินค้า
            2. ห้องเย็นแช่เย็นเฉียบพลัน ห้องเย็นสำหรับลดอุณหภูมิเพื่อรอกระบวนการต่อไป หรือเพื่อควบคุมเชื้อแบคทีเรีย ห้องเย็นเฉียบพลันจะมีข้อกำหนดของเวลา และอุณหภูมิใช้งานที่ต้องการส่วนใหญ่ประมาณ 2-10 องศาเซลเซียส หรือขึ้นอยู่กับสินค้า
            3. ห้องเย็นแช่แข็ง เป็นห้องเย็นสำหรับลดอุณหภูมิและเก็บสินค้าในช่วงเวลานานๆ ซึ่งอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งของตัวสินค้านั้นๆ
            4. ห้องเย็นเก็บรักษาสินค้า ห้องเย็นเป็นที่นิยมอย่างมาก เหมาะสำหรับจัดเก็บสินค้าที่ผ่านการแช่แข็งมาเรียบร้อยแล้ว สามารถเก็บกักความเย็นได้โดยไม่ต้องวัดความร้อนของสินค้า โดยอุณหภูมิที่ใช้งานทั่วไปจะอยู่ที่ -25 องศาเซลเซียส หรือตามความเย็นของแต่ละประเภทสินค้า
            5. ห้องเย็นพักสินค้า เป็นห้องเย็นสำหรับการนำสินค้ามาพัก หรือเตรียมกระจายสินค้าที่ถูกส่งต่อมาจากห้องเก็บความเย็นอุณหภูมิต่ำ ซึ่งอุณหภูมิส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ -5 ถึง 10 องศาเซลเซียสหรือขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้า

 

            บริษัท ชาญเทค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านห้องเย็น เครื่องทำความเย็น ระบบทำความเย็น ให้บริการออกแบบติดตั้งห้องเย็น ระบบห้องเย็น รับซ่อมบำรุงระบบเครื่องทำความเย็นห้องเย็น และเครื่องทำน้ำแข็งรวมถึงระบบปรับอากาศ ด้วยรูปแบบของงานบริการที่ครบวงจรให้กับลูกค้าทั่วประเทศ ออกแบบและจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบทำความเย็นทุกชนิด พร้อมติดตั้งและดูแลการใช้งานหลังการขาย

 

สนใจติดต่อ 
บริษัท ชาญเทค (ประเทศไทย) จำกัด

http://www.shantechgroups.com
https://shantech.brandexdirectory.com
https://shantech.pagesthai.com
https://shantech.brand.co.th

 

 

---------------------------------------------------------

บทความที่เกี่ยวข้อง

การตรวจสอบระบบทำความเย็นเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เพราะเหตุใด ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จึงเลือกใช้ห้องเย็นพักสินค้า

- เคล็ดลับในการบำรุงรักษาระบบทำความเย็น