เทรนนิ่งให้ช่างของโลตัส ทั้งทฤษฎีและปฎิบัติ

ขอขอบพระคุณลูกค้าโลตัส ที่ให้ความไว้วางใจ

ให้เกียรติทางบริษัท ชาญเทค (ประเทศไทย) จำกัด

ได้ทำการอบรมพื้นฐานเรื่องทำความเย็น

สำหลับ Mobile Team

วันที่ 28-30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565