ผลงานของเรา

อบรมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

อบรมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไป และลูกจ้างเข้าทำงานใหม่

อ่านเพิ่มเติม

งานติดตั้ง Controller PLC

ผลงานการติดตั้ง Controller PLC ที่ บริษัท คิงส์ไอซ์แมน จำกัด จังหวัดสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

โครงการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า วันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

อ่านเพิ่มเติม

การแนะแนวในสถานศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สาขาวิชาเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ)

การแนะแนวในสถานศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สาขาวิชาเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) สาขางานเทคโนโลยีเครื่องกล เพื่อแนะนำแนวทางสถานประกอบการ

อ่านเพิ่มเติม

งานออกบูธ TARF รุ่นที่ 9 ณ โรงแรมเซ็นทาราอุบล จ.อุบลราชธานี

งานออกบูธ TARF รุ่นที่ 9 ณ โรงแรมเซ็นทาราอุบล จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 8-10 มกราคม 2567

อ่านเพิ่มเติม

พัฒนาทักษะของช่าง โดยการสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

พัฒนาทักษะของช่าง โดยการสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อวัดประเมินทักษะของช่างชาญเทค

อ่านเพิ่มเติม

เทรนนิ่งให้ช่างของโลตัส ทั้งทฤษฎีและปฎิบัติ

ชาญเทคได้เทรนนิ่งให้ช่างของโลตัส ทั้งทฤษฎีและปฎิบัติ

อ่านเพิ่มเติม

โรงน้ำแข็งเอส.พี.ไอซ์ 2556

โรงน้ำแข็งเอส.พี.ไอซ์ 2556 บ้านโคก อุตรดิตถ์

อ่านเพิ่มเติม

งานออกแบบและติดตั้ง Condensing Unit ระบบทำความเย็น

งานออกแบบและติดตั้ง Condensing Unit ระบบทำความเย็น รูปแบบเฉพาะของ SHANTECH 2020 เพื่อความเหมาะสม ของการใช้งานและงบประมาณ Choice for Changed

อ่านเพิ่มเติม

งานห้องเย็นและระบบเครื่องทำความเย็น ของ บริษัท เพ็นต้าอิมเพ็กซ์ จำกัด

การ Commissioning Test Run งานห้องเย็นและระบบเครื่องทำความเย็น ของ บริษัท เพ็นต้าอิมเพ็กซ์ จำกัด ออกแบบและติดตั้งโดยบริษัท ชาญเทค ประเทศไทย จำกัด

อ่านเพิ่มเติม

ผลงานห้องเย็นและเครื่องทำความเย็น

บริษัท แลคตาซอย จำกัด (โรงงานปราจีนบุรี) Store 6 และ Store 7

อ่านเพิ่มเติม

งาน Overhaul Compressor เครื่องทำน้ำแข็ง 30 ตัน

ในเมืองมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนม่า ระบบ Ammonia NH3 R717 Z and Freon R22

อ่านเพิ่มเติม