การฝึกอบรมของทีมงานชาญเทคให้กับโลตัส DAY3

การฝึกอบรมของทีมงานชาญเทคให้กับโลตัส

เป็นการอบรมหลักสูตร Refrigeration for Mobile Team Technician

​​​​