พิธีทำบุญโรงงานใหม่ บริษัท ชาญเทค (ประเทศไทย) จำกัด

พิธีทำบุญโรงงานใหม่ บริษัท ชาญเทค (ประเทศไทย) จำกัด