งานออกบูธ TARF รุ่นที่ 9 ณ โรงแรมเซ็นทาราอุบล จ.อุบลราชธานี

งานออกบูธ TARF รุ่นที่ 9 ณ โรงแรมเซ็นทาราอุบล จ.อุบลราชธานี
เมื่อวันที่ 8-10 มกราคม 2567