งานติดตั้ง Controller PLC

งานติดตั้ง Controller PLC SHANTECH SCIM Control Panel Ice tube Machine 80 Ton
ที่ บริษัท คิงส์ไอซ์แมน จำกัด จังหวัดสกลนคร